tekniq-garanti

TID TIL EL TJEK? VI ER KLAR…..

Alle huse til salg skal have efterset el-installationerne i et såkaldt el tjek.

Et enigt udvalg under Justitsministeriet anbefaler, at den 15 år gamle tilstandsrapport bliver suppleret med et el tjek af husets el-installationer.

Mange installationer har folk selv lavet efter en tur i byggemarkedet, og de installationer er ikke godkendte. Ofte ved sælgeren ikke, hvad der er lavet gennem tidens løb.

I et El tjek gennemgår vi følgende:

  • Tavler
  • HFI relæ og jordforbindelsen
  • Fast 230V/400V installation
  • Kontakter
  • Ledninger
  • Installationer
  • Brugsgenstande

Efter endt el tjek udfærdiger vi en rapport efter Sikkerhedsstyrelsens skema.

Eftersom der løbende er lavet om i bygningsreglementet, har der også været mange forskellige regler i spil på forskellige tidspunkter.

El tjek laves med udgangspunkt i, at det der var lovligt under opførelsen af bygninger, og som ikke er blevet ændret side, stadigt er lovligt.Betydningen af dette er, at mange installationer af ældre dato stadig er lovlige.

Såfremt der er fejl eller mangler i el installationerne beskrives de. Ønskes et
tilbud på udbedring, giver vi gerne det – det er en af fordelene ved et el tjek.