HFI- OG HPFI-RELÆ

El-tavler skal i dag være udstyret med enten HFI- eller HPFI-relæer, dog er installationen lovlig, såfremt den var lovlig på tidspunktet for installationen, dvs. har man før 1. juli 2010 fået installeret et HFI-relæ, skal man have installeret HPFI-afbrydere i elinstallationer.

Vi tilbyder dig;

  • Rådgivning omkring dine muligheder for udskiftning af en el-tavle eller et HFI-relæ.
  • Test af HFI- og HPFI-anlæg. (Sikkerhedsstyrelsen konkluderede i 2009, at der på 11% af alle anlæg er fejl. Dette kan medføre at relæet ikke slår fra.)
  • Udskiftning af gamle el-tavler, heraf udskiftning af HFI-relæ til HPFI-relæ. I visse tilfælde er det muligt at tilkoble et HPFI-relæ til den eksisterende el-tavle.

OBS!
Udskiftningen af en el-tavle eller et HFI-relæ kræver en strømafbrydelse, dog er der her tale om et ganske kort tidsrum, hvorfor afbrydelsen sjældent er til gene for beboerne.

Kontakt os og få information, priser eller bestil ydelser på HFI og HPFI-relæ.