TAVLEANLÆG

Ethvert relæ starter med et tavleanlæg. 

Erhvervsorienterede ydelser;

  • Installation af større tavleanlæg; hovedtavler samt undertavler til forretninger, institutioner, industribygninger og virksomhe-der, eksempelvis ved kontorarealer.
  • Installation af tavleanlæg med automatsikringer (sikringsløst tavleanlæg) evt. i forbindelse med tilbygning samt udvidelse af produktionsanlæg, eksempelvis ved øget antal maskiner.
  • Udskiftning af gamle trætavler, da disse først og fremmest udgør en brandrisiko samt derudover ikke lever op til nutidens standarder ifht. det gennemsnitlige el-forbrug vi har i dag. 
    Et nymoderne tavleanlæg anbefales.

Privatydelser;

  • Installation af målertavler samt gruppetavler, da disse typisk er anvendt i boliger fremfor tavleanlæg.